DERP 简介

Detoured Encrypted Routing Protocol,这是 Tailscale 自研协议,用于在私有网络中实现路由转发。所有客户端之间的连接都是先选择 DERP 模式(中继模式),这意味着连接立即就能建立(优先级最低但 100% 能成功的模式),用户不用任何等待。然后开始并行地进行路径发现,通常几秒钟之后,我们就能发现一条更优路径,然后将现有连接透明升级(upgrade)过去,变成点对点连接。

更多可以阅读 Tailscale 基础教程:部署私有 DERP 中继服务器

部署

Dockerfile

需要调整一下Dockerfile

FROM ghcr.io/yangchuansheng/ip_derper

ENV DERP_ADDR=":12345"

# build self-signed certs && start derper
CMD bash /app/build_cert.sh $DERP_HOST $DERP_CERTS /app/san.conf && \
  /app/derper --hostname=$DERP_HOST \
  --certmode=manual \
  --certdir=$DERP_CERTS \
  --stun \
  --a=$DERP_ADDR \
  --verify-clients=$DERP_VERIFY_CLIENTS

构建出镜像示例: ysicing/ip_derper:latest

集群中部署

---
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: derper
 namespace: ergo-system
 labels:
  mode.ysicing.me/workload: node
  k8s.ysicing.me/name: derper
spec:
 selector:
  matchLabels:
   mode.ysicing.me/workload: node
   k8s.ysicing.me/name: derper
 template:
  metadata:
   labels:
    mode.ysicing.me/workload: node
    k8s.ysicing.me/name: derper
  spec:
   containers:
   - name: derper
    image: ysicing/ip_derper
    resources:
     requests:
      cpu: 10m
      memory: 20Mi
   terminationGracePeriodSeconds: 30
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: derper
 namespace: ergo-system
spec:
 selector:
  mode.ysicing.me/workload: node
  k8s.ysicing.me/name: derper
 type: ClusterIP
 ports:
 - name: stun
  protocol: UDP
  port: 3478
  targetPort: 3478
 - name: http
  protocol: TCP
  port: 12345
  targetPort: 12345
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: tcp-services
 namespace: kube-system
data:
 12345: "ergo-system/derper:12345"
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: udp-services
 namespace: kube-system
data:
 3478: "ergo-system/derper:3478"

生效之后配置在tailscale后台配置:

{
 "Regions": {
  "901": {
   "RegionID": 901,
   "RegionCode": "tx-bj",
   "RegionName": "Qcloud Beijing",
   "Nodes": [
    {
     "Name": "901a",
     "RegionID": 901,
     "DERPPort": 12345,
     "HostName": "xxxx",
     "IPv4": "xxxx",
     "InsecureForTests": true
    },
    {
     "Name": "901b",
     "RegionID": 901,
     "DERPPort": 12345,
     "HostName": "xxxx",
     "IPv4": "xxxx",
     "InsecureForTests": true
    }
   ]
  }
 }
}

注意:

 1. HostNameIPv4填实际ip
 2. 忽略证书校验

重启

依次重启tailscaled, 然后检查

tailscale netcheck